ADA SARI

Śpiewaczka operowa, sopran koloraturowy, aktorka, pedagog

Ur. 29 czerwca 1886 r. w Wadowicach

W dniu wybuchu II wojny światowej miała 53 lata

Prowadziła w Warszawie konspiracyjne studio operowe oraz występowała w kawiarni „Moja Maleńka”. Jej uczennicami były między innymi: Halina Mickiewiczówna, Bogna Sokorska, Urszula Trawińska-Moroz, Nina Stano, Maria Fołtyn, Zdzisława Donat, Lidia Kłobucka.

 

 

1910–1939, fot. NN, zbiory NAC

DOROBEK ARTYSTYCZNY

POWRÓT DO MENU