ALEKSANDRA LESZCZYŃSKA

Aktorka filmowa i teatralna

Ur. 16 stycznia 1900 r. w Warszawie

W dniu wybuchu II wojny światowej miał/a 39 lat

Pracowała jako kelnerka w kawiarni „U Aktorek”.

1920–1939, fot. J. Malarski, zbiory NAC

DOROBEK ARTYSTYCZNY

POWRÓT DO MENU