BOGUSŁAW SAMBORSKI

Popularny aktor teatralny i filmowy, reżyser

Ur. 14 kwietnia 1897 r. w Warszawie

W dniu wybuchu II wojny światowej miał/ 42 lata

Pracował jako kelner w kawiarni „Café-Bazar” w Teatrze Polskim.  Igo Sym zaszantażował go, że jeżeli nie przyjmie roli filmie Hemkelr, to jego żona Żydówka zostanie wysłana do obozu. Po wykonaniu wyroku śmierci na Symie przez żołnierzy Związku Walki Zbrojnej Samborski wyjechał do Niemiec, gdzie pozostał także po wojnie.

DOROBEK ARTYSTYCZNY

POWRÓT DO MENU