BOLESŁAW GORCZYŃSKI

Kierownik literacki w Teatrze Polskim, dramatopisarz, publicysta, tłumacz

Ur. 26 lutego 1880 r. w Bramkach, zm. 6 IX 1944 r. w Warszawie.

W dniu wybuchu II wojny światowej miał 59 lat.

1918–1939, fot. NN, zbiory NAC

DOROBEK ARTYSTYCZNY

POWRÓT DO MENU