BRONISŁAW ROSTKOWSKI

Aktor teatralny

Ur. 23 lutego 1875 r. w Skoroszkach

W dniu wybuchu II wojny światowej miał 64 lat

Pracował w kawiarni „Café-Bazar” w Teatrze Polskim.

1910–1925, fot. J. Malarski, zbiory NAC

DOROBEK ARTYSTYCZNY

POWRÓT DO MENU