HALINA GALLOWA

Aktorka, reżyser teatralny, pedagog

Ur. 14 września 1890 r. w Warszawie.

W dniu wybuchu II wojny światowej miała 49 lat.

Pracowała jako kasjerka, kelnerka oraz magazynierka w restauracji „Arina” przy ulicy Mazowieckiej 5, w wolnych chwilach pomagała w Szpitalu Dzieciątka Jezus. W marcu 1941 roku, w związku z zamachem na Igo Syma, została aresztowana przez Gestapo i osadzona na Pawiaku. Po wyjściu z więzienia kontynuowała swoje wcześniejsze zajęcia. Pomiędzy 1941 a 1944 rokiem prowadziła wraz z mężem tajne Studio Dramatyczno-Teatralne. 

„Ten stary wariat” S. Kiedrzyńskiego, Miejski Teatr Kameralny w Częstochowie, 1930–1939, fot. NN, zbiory NAC

DOROBEK ARTYSTYCZNY

Przedstawienie „Szesnastolatka” F. i A. Stuartów, Teatr Miejski im. Wojciecha Bogusławskiego, Kalisz 1937. Widoczni od lewej: Irena Orzecka, Halina Gall, Janina Gozdecka, Stefania Gintel, fot. NN, zbiory NAC

POWIĄZANIA Z KAWIARNIAMI

POWRÓT DO MENU