Test

HENRYK MAŁKOWSKI

Aktor filmowy i teatralny

Ur. 15 lipca 1881 r. w Satanowie na Podolu

W dniu wybuchu II wojny światowej miał 58 lat

Był kelnerem w warszawskich kawiarniach. Organizował i brał udział w tajnych koncertach,  jako nauczyciel współpracował z konspiracyjnym PIST-em. 

1927, fot. NN, zbiory NAC

DOROBEK ARTYSTYCZNY

Henryk Małkowski. Fragment filmu „Doktor Murek” (1939), w reż. J. Gardana, Filmoteka Narodowa

POWIĄZANIA Z KAWIARNIAMI

POWRÓT DO MENU