IGO SYM

Polski, austriacki i niemiecki aktor

Ur. 3 lipca 1896 r. w Innsbrucku

W dniu wybuchu II wojny światowej miał 43 lata

Podczas oblężenia pracował w Straży Obywatelskiej. W 1939 r. zadeklarował się jako Volksdeutscher. Urząd propagandowy Generalnego Gubernatorstwa Propaganda–Abteilung powierzył mu stanowisko dyrektora Theater der Stadt Warschau, zarządzanie kinem nur für Deutsche „Helgoland” oraz koncesję na prowadzenie Teatru Komedia przy ul. Kredytowej 14. W 1940 r. organizował werbunek polskich aktorów do antypolskiego filmu Heimkehr. Z wyroku sądu podziemnego został zastrzelony jako niebezpieczny agent niemiecki w swoim mieszkaniu przy ul. Mazowieckiej 10. W wyniku akcji represyjnej, podjętej przez władze niemieckie po jego śmierci, stracono w Palmirach dwudziestu jeden mężczyzn, aresztowano i zesłano do Oświęcimia m.in. Leona Schillera i Stefana Jaracza, rozesłano listy gończe za Dobiesławem Damięckim i Ireną Górską-Damięcką.

1925–1939, fot. NN, zbiory NAC

DOROBEK ARTYSTYCZNY

POWRÓT DO MENU