JANUSZ WARNECKI

Aktor filmowy i teatralny

Ur. 2 lipca 1895 r. w Warszawie

W dniu wybuchu II wojny światowej miał 44 lata

Pracował w cukierni „Napoleonka”, barze „Tempo” i kawiarni artystycznej„U Aktorek”. Od 1942 r. był członkiem Tajnej Rady Teatralnej i wykładowcą konspiracyjnego PIST-u. 

1921–1939, fot. NN, zbiory NAC

DOROBEK ARTYSTYCZNY

„Jutro niedziela” H. Adlera i L. Perutza, reż. J. Warnecki, Teatr Letni, Warszawa 1937. Janusz Warnecki jako Franciszek Hoeffner (po prawej) i Władysław Grabowski jako Baron Traising w jednej ze scen przedstawienia, fot. J. Malarski. zbiory NAC

POWRÓT DO MENU