MARIA DULĘBA

Aktorka filmowa i teatralna

Ur. 17 października 1881 r. w Krakowie.

W dniu wybuchu II wojny światowej miała 58 lat.

Pracowała jako kelnerka w restauracji „Arina” przy ul. Mazowieckiej 5. Przez cały okres okupacji, mimo wielu propozycji, nie zdecydowała się na występy w warszawskich teatrach jawnych. 

1932, fot. NN, zbiory NAC

DOROBEK ARTYSTYCZNY

Jedna ze scen przedstawienia. Widoczne od lewej: Maria Dulęba jako pani Tabret i Krystyna Ankwicz-Szyjkowska jako Stella Tabret, Warszawa 1932, fot. J. Malarski, zbiory NAC

POWRÓT DO MENU