RYSZARD KIERCZYŃSKI

Aktor teatralny i filmowy

Ur. 3 marca 1902 r. w Warszawie.

W dniu wybuchu II wojny światowej miał 37 lat.

Pracował jako kelner w kawiarni artystycznej „Gospoda Włóczęgów”. Brał czynny udział w ruchu konspiracyjnym, jednak występował także w jawnych teatrach, m.in. w: „Wesołej Bandzie” (1940-41), „Komedii”, „Nowych Miniaturach” (1943). 

„Wielka miłość” F. Molnára, Teatr Polski, Poznań 1936, fot. NN, zbiory NAC

DOROBEK ARTYSTYCZNY

Ryszard Kierczyński i Elżbieta Wieczorkowska, Warszawa 1940, fot. NN, zbiory NAC

POWIĄZANIA Z KAWIARNIAMI

POWRÓT DO MENU