STANISŁAW WIŃCZEWSKI

Aktorka teatralna

Ur. 1 stycznia 1908 r. w Łodzi

W dniu wybuchu II wojny światowej miał 31 lat

Był dzierżawcą „Gospody Koleżeńskiej” w Warszawie. Występował także w jawnym Teatrze  Nowości. 

Przed 1945. fot. NN, zbiory Instytutu Teatralnego

DOROBEK ARTYSTYCZNY

POWRÓT DO MENU