STANISŁAW ŻELEŃSKI

Aktor filmowy i teatralny

Ur. 23 lutego 1905 r. w Krakowie

W dniu wybuchu II wojny światowej miał 34 lata

Pracował jako kelner w kawiarni „Yacht-Club”. 

fot. F. Myszkowski, zbiory Instytutu Teatralnego

DOROBEK ARTYSTYCZNY

Jedna ze scen przedstawienia. Widoczni od lewej: Karol Leszczyński, Stanisław Żeleński, Wacław Malinowski, Mieczysław Zoner, Eugeniusz Ławski i Jadwiga Okońska, Łuck 1932, fot. A. Byk, zbiory NAC

POWIĄZANIA Z KAWIARNIAMI

POWRÓT DO MENU