STANISŁAWA PERZANOWSKA

Wybitna aktorka polskiego teatru, aktorka, reżyser, pedagog

Ur. 2 lipca 1898 r. w Warszawie

W dniu wybuchu II wojny światowej miała 41 lat

W latach 1939-1941 grała, reżyserowała i sprawowała kierownictwo artystyczne Polskiego Teatru Dramatycznego w Wilnie. Po powrocie do Warszawy reżyserowała w jawnych teatrach Warszawy i Krakowa. Brała udział w pamiętnym balu charytatywnym, podczas którego artyści zbierali środki finansowe na pomoc dla Stefana Jaracza.

Po 1945, fot. E. Hartwig, zbiory NAC

DOROBEK ARTYSTYCZNY

Próba przedstawienia. Widoczni m.in. Stanisława Perzanowska, Karol Benda, Julia Elsner, Halina Cieszkowska, Warszawa 1935, fot. NN, zbiory NAC

POWRÓT DO MENU