TADEUSZ KAŃSKI

Aktor filmowy i teatralny

Ur. 19 lipca 1902 r. w Raju.

W dniu wybuchu II wojny światowej miał 37 lat.

Był założycielem i kelnerem kawiarni artystycznej „Sztuka”, umiejscowionej w podziemiach przedwojennego drapacza chmur Prudential.  W marcu 1941 roku, po zamachu na Igo Syma, został wraz z innymi aktorami wywieziony do Auschwitz. W obozie zagłady organizował namiastkę życia kulturalnego. Po zwolnieniu z obozu wrócił do Warszawy, wstąpił do AK i zaangażował się w życie konspiracyjne, z którym był związany do wybuchu powstania.

DOROBEK ARTYSTYCZNY

Janina Niczewska (2. z lewej), Tadeusz Kański (3. z lewej), Karolina Lubieńska (4. z lewej), Jerzy Pichelski (5. z lewej) podczas pokazu, Warszawa 1938, fot. NN, zbiory NAC

POWRÓT DO MENU