WACŁAW ŚCIBOR-RYLSKI

Aktor filmowy i teatralny

Ur. 8 listopada 1898 r. w Petersburgu

W dniu wybuchu II wojny światowej miał 40 lat

Na początku wojny zarabiał na życie jako woźnica. Szybko jednak zaczął występować na scenach warszawskich kawiarni. Od 1943 do 1944 r. współpracował z teatrami jawnymi - Teatrem Komedia oraz Teatrem Nowym.  

1922–1939, fot. NN, zbiory NAC

DOROBEK ARTYSTYCZNY

POWRÓT DO MENU