WŁADYSŁAW KRZEMIŃSKI

Aktor, reżyser, dyrektor i kierownik artystyczny

Ur. 19 marca 1907 r. w Krakowie.

W dniu wybuchu II wojny światowej miał 32 lata.

Przed 1945, fot. NN, zbiory Instytutu Teatralnego

DOROBEK ARTYSTYCZNY

Scena zbiorowa przedstawienia. Na zdjęciu: Ewa Nahlik, Lech Wojciechowski, Władysław Krzemiński, fot. E. Hartwig, zbiory NAC

POWRÓT DO MENU