Test

WŁADYSŁAW NEUBELT

Aktor teatralny i filmowy, reżyser

Ur. 5 lutego 1879 r. w Warszawie

W dniu wybuchu II wojny światowej miał 60 lat

Pracował jako kelner w kawiarni artystycznej „Gospoda Włóczęgów”.

„Bogusławski i jego scena” W. Rapackiego, Teatr Miejski, Wilno 1936. Widoczni od lewej: Zdzisław Mrożewski, Antoni Czapliński, Leon Wołłejko, Michalina Szpakiewiczowa, Władysław Szczawiński, Zygmunt Rewkowski, Władysław Neubelt, Alfred Szymański, fot. NN, zbiory NAC

DOROBEK ARTYSTYCZNY

Władysław Neubelt. Fragment filmu „10 z Pawiaka” (1931), w reż. R. Ordyńskiego, Filmoteka Narodowa.

POWIĄZANIA Z KAWIARNIAMI

POWRÓT DO MENU