ZOFIA LINDORFÓWNA

Aktorka filmowa i teatralna

Ur. 12 lutego 1905 r. w Lublinie

W dniu wybuchu II wojny światowej miała 34 lata

Początkowo pracowała w kawiarni „Café Bodo”, w kwietniu 1940 r. przeniosła się do kawiarni „U Aktorek”, jako jedna ze współzałożycielek. Występowała na scenach wielu kawiarni artystycznych.

„Bunt Absalona” S. Miłaszewskiego, Teatr Narodowy, Warszawa 1938, fot. J. Malarski, zbiory NAC

DOROBEK ARTYSTYCZNY

„Ładna historia” G.A. de Caillaveta, R. de Flersa i E. Reya, reż. W. Radulski, Teatr Polski, Warszawa 1929, fot. NN, zbiory NAC

POWRÓT DO MENU