Test

BRONISŁAW DARDZIŃSKI

Aktor filmowy i teatralny

Ur. 30 grudnia 1901 r. w Petersburgu

W dniu wybuchu II wojny światowej miał 38 lat

Podczas kampanii wrześniowej 1939 r. brał udział w koncertach dla rannych żołnierzy, organizowanych w szpitalach wojskowych. W czasie oblężenia Warszawy występował w audycjach radiowych nadawanych dla warszawskiego frontu. Z ramienia ZASP-u został organizatorem akcji samopomocy koleżeńskiej dla najbiedniejszych aktorów, zorganizował i poprowadził w Warszawie tanią kuchnię działającą do wybuchu powstania warszawskiego („Stołówkę ZASP-u”). W marcu 1941 r., po zamachu na Igo Syma, został aresztowany i wywieziony do obozu Auschwitz. Tam organizował występy dla więźniów, zabawiał ich swoimi monologami. Po wyjściu z obozu pracował jako goniec w Dyrekcji Kolei, a następnie prowadził kolonie dla dzieci polskich kolejarzy w Świdrze. W latach 1942-1943 uczestniczył w konspiracyjnym życiu artystycznym, występował w tajnym Teatrze Szopka, zorganizowanym przez Janusza Strachockiego dla dzieci Grochowa.

„Balladyna” J. Słowackiego, reż. A. Bardini, Teatr Nowej Warszawy, 1953 [przedstawienie dyplomowe słuchaczy IV roku Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie], fot. E. Hartwig, zbiory Instytutu Teatralnego

DOROBEK ARTYSTYCZNY

Bronisław Dardziński. Fragment filmu „Doktor Murek” (1939), w reż. J. Gardana, Filmoteka Narodowa

POWIĄZANIA Z KAWIARNIAMI

POWRÓT DO MENU