Test

DOBIESŁAW DAMIĘCKI

Aktor teatralny i filmowy, reżyser

Ur. 2 kwietnia 1899 r. w Karniewku.

W dniu wybuchu II wojny światowej miał 40 lat.

Pracował w "Kawiarni-Barze"” w Teatrze Polskim. Współpracował ze środowiskiem konspiracyjnym, reprezentował ZASP w Tajnej Radzie Teatralnej. Dbał o zaopatrzenie „Stołówki ZASP-u” oraz wizytował teatry jawne w celu weryfikacji artystów, którzy zdecydowali się złamać zakaz grania w teatrach koncesjonowanych przez Niemców. Został oskarżony o dokonanie zamachu na Igo Symie, przez co musiał wraz z żoną, aktorką Ireną Górską-Damięcką, uciekać z Warszawy. Do końca wojny Damięccy ukrywali się w Ostrowcu Świętokrzyskim pod nazwiskiem Bojanowscy. Mimo listu gończego aktor często odwiedzał Warszawę, aby nadal działać w ruchu konspiracyjnym. Incognito organizował tajne nauczanie oraz redagował artykuły do prasy podziemnej. 

Fotos z filmu „Dzieje grzechu”, reż. H. Szaro, 1933, fot. NN, zbiory NAC

DOROBEK ARTYSTYCZNY

Dobiesław Damięcki. Fragment filmu „Wyrok życia (1933) w reż. J. Gardana, Filmoteka Narodowa

POWIĄZANIA Z KAWIARNIAMI

POWRÓT DO MENU