Test

EUGENIUSZ KOSZUTSKI

Choreograf, tancerz

Ur. 26 grudnia 1881 r. w Warszawie.

W dniu wybuchu II wojny światowej miał 58 lat.

Pracował jako kelner w warszawskiej kawiarni artystów filmowych „Na Antresoli”.

1939, fot. S. Brzozowski, zbiory NAC

DOROBEK ARTYSTYCZNY

Eugeniusz Koszutski. Fragment filmu „Jadzia” (1936), w reż. M. Krawicza, Filmoteka Narodowa

POWIĄZANIA Z KAWIARNIAMI

POWRÓT DO MENU