HALINA MICKIEWICZÓWNA

Aktorka teatralna i piosenkarka

Ur. 8 listopada 1923 r. w Stołpce

W dniu wybuchu II wojny światowej miała 16 lat

Była jedną z najmłodszych kelnerek kawiarni „SiM”. Podczas wojny uczyła się śpiewać u boku Ady Sari. Występowała w programach artystycznych na kawiarnianych scenach.

DOROBEK ARTYSTYCZNY

POWIĄZANIA Z KAWIARNIAMI

WSPOMNIENIA

Ada Sari również nie zapominała o „SiM-ie”, polecając nam swoich uczniów, z których bodaj najczęściej występowała Halina Mickiewiczówna.

A.J. Domański, Sztuka i Moda, „Ruch Muzyczny” 1960, nr 8.

 

POWRÓT DO MENU