Test

JERZY SULIMA-JASZCZOŁT

Aktor, śpiewak, dyrektor teatru

Ur. 17 sierpnia 1903 r. w Piasecznie

W dniu wybuchu II wojny światowej miał 36 lat

Występował na scenach teatrów Grodna, Wilna, Lublina oraz w teatrach warszawskich – w operetce w Teatrze Nowości, „Morskim Oku”, „Hollywood” i „Wielkiej Rewii”. Pisywał teksty piosenek i skecze, występował w Polskim Radiu. 

1922–1939, fot. NN, zbiory NAC

DOROBEK ARTYSTYCZNY

Jerzy Sulima-Jaszczoł. Fragment filmu „Sportowiec mimo woli” (1939), w reż. M. Krawicza, Filmoteka Narodowa

POWIĄZANIA Z KAWIARNIAMI

POWRÓT DO MENU