JÓZEF KONDRAT

Aktor teatralny i filmowy

Ur. 3 marca 1902 r. w Przemyślu.

W dniu wybuchu II wojny światowej miał 37 lat.

„Pierwszy legion” E. Lavery'ego, Teatr Miejski im. Juliusza Słowackiego, Kraków 1936, fot. NN, zbiory NAC

DOROBEK ARTYSTYCZNY

„Pierwszy legion” E. Lavery'ego, Teatr Miejski im. Juliusza Słowackiego, Kraków 1936. Widoczni od lewej: Zygmunt Modzelewski, Józef Karbowski i Tadeusz Kondrat, fot. NN, zbiory NAC

POWIĄZANIA Z KAWIARNIAMI

POWRÓT DO MENU