JÓZEF ORWID

Popularny aktor filmowy i teatralny

Ur. 14 listopada 1891 r. w Besku k. Sanoka

W dniu wybuchu II wojny światowej miał 48 lat

Występował w warszawskich teatrach jawnych oraz w programach artystycznych na scenach kawiarni. W zimie 1940 r. brał udział w znanym programie artystycznym Wesoła Kawa, organizowanym i reżyserowanym przez Leona Schillera w kawiarni artystycznej „Żak”. Zginął podczas powstania.

„Trójka hultajska”, Teatr Komedia, Warszawa 1941, fot. J. Łuczyński, zbiory NAC

DOROBEK ARTYSTYCZNY

Scena finałowa rewii, od lewej: Janina Winiarska, Z. Wilczyńska, Józef Orwid, Kazimierz Pawłowski, Wacław Jankowski, J. Szałajska, S. Ślaski, Warszawa 1943, fot. E. Lokajski, zbiory NAC

POWIĄZANIA Z KAWIARNIAMI

POWRÓT DO MENU