Test

KAZIMIERZ JUNOSZA-STĘPOWSKI

Wybitny aktor filmowy i teatralny

Ur. 26 listopada 1880 r. w Wiedniu.

W dniu wybuchu II wojny światowej miał 34 lata.

Pracował jako kelner w warszawskich kawiarniach: „Fregata”, „Pod Znachorem”, „SiM”. Z racji przedwojennego dorobku aktorskiego stawał się ikoną każdej kawiarni, w której pracował. Przykładem może być lokal „Pod Znachorem”, któremu nazwę nadano na cześć filmu Znachor (aktor zagrał w filmie tytułową rolę). Aktor porzucił jednak pracę w kawiarni i związał się z teatrami jawnymi, głównie z  „Komedią” i „Złotym Ulem” (od sierpnia 1940 roku). Decyzja ta wynikała z konieczności zdobywania większych środków finansowych dla uzależnionej od narkotyków żony (Jadwigi Galewskiej, ps. artystyczny „Jaga Juno”). Odmówił udziału w antypolskim filmie propagandowym Heimkehr. 5 lipca 1943 roku został postrzelony w swoim mieszkaniu przez oddział egzekucyjny Podziemia, gdy zasłaniał ciałem żonę, skazaną przez konspiracyjne władze za wyłudzanie pieniędzy i kolaborację. Zmarł kilka godzin po przewiezieniu do lecznicy „Omega”.

1929, fot. S. Brzozowski, zbiory NAC

DOROBEK ARTYSTYCZNY

Kazimierz Junosza-Stępowski. Fragment filmu „Doktor Murek” (1939) w reż. J. Gardana, Filmoteka Narodowa

POWIĄZANIA Z KAWIARNIAMI

WSPOMNIENIA

Kazimierz Junosza-Stępowski pełnił rolę gospodarza „Złotej Kaczki” i „występował“ jedynie prywatnie. Krańcowo odmienny od [Mariusza] Maszyńskiego, zarówno na scenie, jak i w życiu codziennym, skupiał wokół siebie gromadę wielbicieli swego wielkiego talentu, stwarzając tam jedyną w swoim rodzaju atmosferę. Zabawne: Junosza-Stępowski nie lubił Maszyńskiego, który zdawał sobie z tego sprawę. Ale ten jak zawsze przechodził nad takimi sprawami z uśmiechem, chętnie zapominając o nieraz dość złośliwych wycieczkach osobistych Stępowskiego. Nigdy też nie doszło między nimi do poważniejszych nieporozumień. W obydwu lokalach gromadzili się więc różni goście, zależnie od sympatii dla jednego lub drugiego z gospodarzy.

A.J. Domański, Sztuka i Moda, „Ruch Muzyczny” 1960, nr 8.

POWRÓT DO MENU