LEON PIETRASZKIEWICZ

Aktor teatralny i filmowy

Ur. 20 lutego 1907r. w Warszawie

W dniu wybuchu II wojny światowej miał 32 lata

Po wybuchu wojny przeniósł się z Łodzi do Warszawy i pracował w „Stołówce ZASP-u”.  

Po 1945, fot. NN, zbiory Instytutu Teatralnego

DOROBEK ARTYSTYCZNY

POWIĄZANIA Z KAWIARNIAMI

POWRÓT DO MENU