LEON WÓJCIKOWSKI

Tancerz, choreograf i pedagog baletu

Ur. 20 lutego 1899 r. w Warszawie

W dniu wybuchu II wojny światowej miał 40 lat

Prowadził Miejską Szkołę Baletową w Warszawie. Występował jako tancerz w kawiarniach artystycznych.

1944, fot. NN, zbiory NAC

DOROBEK ARTYSTYCZNY

Występ Niny Rajewskiej i Leona Wójcikowskiego, Warszawa 1941, fot. J. Luczyński, zbiory NAC

POWIĄZANIA Z KAWIARNIAMI

POWRÓT DO MENU