MARIA GORCZYŃSKA

Aktorka teatralna i filmowa

Ur. 27 stycznia 1899 r. w Lublinie.

W dniu wybuchu II wojny światowej miała 40 lat.

Od początku okupacji niemieckiej silnie związana z ruchem niepodległościowym; należała do AK. Była kelnerką w kawiarni „U Aktorek”. 

1920–1939, fot. NN, zbiory NAC

DOROBEK ARTYSTYCZNY

Maria Gorczyńska i Kazimierz Junosza-Stępowski w jednej ze scen komedii, Warszawa 1932, fot. NN, zbiory NAC

POWIĄZANIA Z KAWIARNIAMI

POWRÓT DO MENU