WŁADYSŁAW STASZEWSKI

Aktor teatralny i filmowy

Ur. 22 kwietnia 1905 r.

W dniu wybuchu II wojny światowej miał 34 lata

W latach 1940-1941 występował w Grodnie i Białymstoku. Po rozpoczęciu wojny między III Rzeszą a Związkiem Radzieckim w 1942 r. przedostał się do Warszawy, gdzie m.in. pracował jako kelner w kawiarni „U Aktorek”.

1928–1939, fot. W. Dobrowolski, zbiory NAC

DOROBEK ARTYSTYCZNY

POWIĄZANIA Z KAWIARNIAMI

POWRÓT DO MENU