WOJCIECH BRYDZIŃSKI

Aktor filmowy i teatralny

Ur. 28 stycznia 1877 r. w Stanisławowie.

W dniu wybuchu II wojny światowej miał 62 lata.

Mieszkał w Warszawie. Początkowo zarabiał jako sprzedawca papierosów w kawiarni „Pod Znachorem”. Stosował się do uchwały ZASP-u, dotyczącej bojkotu rejestracji aktorów i działalności teatrów jawnych. Od jesieni 1940 roku uczestniczył w konspiracyjnym życiu artystycznym, brał udział w tajnych koncertach poetyckich oraz wieczorach poetycko-muzycznych, które były organizowane przez podziemne struktury ZASP-u w szkołach i mieszkaniach prywatnych. W 1943 roku wystąpił w konspiracyjnym Irydionie w roli Ulpianusa. 

1910–1939, fot. J. Malarski, zbiory NAC

DOROBEK ARTYSTYCZNY

„Mściciel” S. Przybyszewskiego, reż. L. Solski, Teatr Narodowy, Warszawa 1927. Władysław Staszkowski (z lewej) i Wojciech Brydziński jako Zbigniew w jednej ze scen przedstawienia, fot. NN, zbiory NAC

POWIĄZANIA Z KAWIARNIAMI

POWRÓT DO MENU