ZOFIA MAŁYNICZ

Aktorka teatralna i filmowa

Ur. 8 lipca 1905 r. w Zurichu

W dniu wybuchu II wojny światowej miała 33 lata

Pracowała jako kelnerka w kawiarni „U Aktorek”. Lata wojny spędziła w Warszawie, biorąc czynny udział w pracach konspiracyjnego PIST-u. Uczestniczyła również w tajnych koncertach „Żywego słowa”. 

„O krasnoludkach i sierotce Marysi” M. Konopnickiej, reż. M.L. Jabłonkówna, Teatr Nowej Warszawy, 1950, fot. E. Hartwig, zbiory NAC

DOROBEK ARTYSTYCZNY

Maria Janecka (Sierotka Marysia), Zofia Małynicz (Królowa Tatra), Warszawa 1950, fot. E. Hartwig, zbiory NAC

POWIĄZANIA Z KAWIARNIAMI

POWRÓT DO MENU