JAN KRECZMAR

Aktor filmowy i teatralny, pedagog

Ur. 6 maja 1908 r. w Warszawie.

W dniu wybuchu II wojny światowej miał 31 lat.

Po wybuchu wojny znalazł się we Lwowie, gdzie do czerwca 1941 roku grał w Państwowym Polskim Teatrze Dramatycznym. Po zajęciu Lwowa przez Niemców przedostał się do Warszawy, gdzie pracował jako konwojent, a następnie barman w kawiarni „U Aktorek”. Uczestniczył aktywnie w konspiracyjnym życiu kulturalnym, był również członkiem Tajnej Rady Teatralnej oraz wykładowcą konspiracyjnego PIST-u. Tworzył i brał udział w tajnych przedstawieniach. 

1930-1939, fot. NN, zbiory NAC

DOROBEK ARTYSTYCZNY

POWIĄZANIA Z KAWIARNIAMI

POWRÓT DO MENU