Test

STANISŁAW DANIŁOWICZ

Aktor teatralny i filmowy

Ur. w 1906 r. w Warszawie, zm. we wrześniu 1944 r. w Warszawie.

W dniu wybuchu II wojny światowej miał 23 lata.

Pracował jako kelner w kawiarni „Café Jaracz”, przemianowanej w 1940 roku na „Café Club”. Pomiędzy kelnerskimi zajęciami występował w teatrach jawnych: „Jarze” (Fra Diavolo, Rose Marie, Król włóczęgów) oraz w Teatrze Komedia (Z miłości – niedostatecznie). Zginął w czasie powstania warszawskiego, we wrześniu 1944 roku.

„Doktor Julia Szabo” L. Fodora, Teatr Kameralny, Łódź 1929. Stanisław Daniłowicz (1. z prawej) i Boszczyńska, fot. NN, zbiory NAC

DOROBEK ARTYSTYCZNY

Stanisław Daniłowicz. Fragment filmu „Za winy niepopełnione” (1938) w reż. E. Bodo, Filmoteka Narodowa

POWIĄZANIA Z KAWIARNIAMI

POWRÓT DO MENU