Test

STEFAN JARACZ

Wybitny aktor filmowy i teatralny, reżyser, pedagog, ikona polskiego teatru

Ur. 24 grudnia 1883 r. w Żukowicach Starych.

W dniu wybuchu II wojny światowej miał 56 lat.

We wrześniu 1939 roku schronił się w Lublinie, w październiku 1939 roku zaczął występować w tamtejszym Teatrze Miejskim. W ciągu miesiąca Niemcy zamknęli teatr, wtedy aktor przeniósł się do Warszawy. Występował sporadycznie jako recytator w wielu kawiarniach. Od jego nazwiska pochodziła nazwa kawiarni „Café Jaracz”, w której jako kelnerzy pracowali jego byli podpieczni z Teatru Ateneum. Uczestniczył w konspiracyjnym życiu artystycznym, tj. w audycjach poetyckich dla szkół i organizacji podziemnych. W marcu 1941 roku,  po zamachu na Igo Syma, Niemcy aresztowali Stefana Jaracza i wysłali go do obozu Auschwitz. Tam wspólnie z Leonem Schillerem organizował jenieckie życie teatralne. Za sprawą interwencji elit polskich został zwolniony z obozu po sześciu tygodniach i wrócił do Warszawy. Ciężka choroba, gruźlica gardła i częściowa głuchota wykluczyły go z aktywnego życia konspiracyjnego. Ostatecznie wyprowadził się z Warszawy do Otwocka, skąd konsultował prace Tajnej Rady Teatralnej.

1932, fot. K. Pęcherski, zbiory NAC

DOROBEK ARTYSTYCZNY

Stefan Jaracz. Fragment filmu „Jego wielka miłość” (1936) w reż. S. Perzanowskiej oraz M. Krawicza, Filmoteka Narodowa

POWIĄZANIA Z KAWIARNIAMI

POWRÓT DO MENU