Test

ANDRZEJ BOGUCKI

Aktor teatralny i filmowy, śpiewak operetkowy, piosenkarz

Ur. 11 listopada 1904 r. w Warszawie.

W dniu wybuchu II wojny światowej miał 35 lat.

Występował na scenach wielu warszawskich kawiarni artystycznych. 

1957, fot. E. Hartwig, zbiory NAC

DOROBEK ARTYSTYCZNY

Andrzej Bogucki. Fragment filmu „Niedorajda” (1937) w reż. M. Krawicza, Filmoteka Narodowa

POWIĄZANIA Z KAWIARNIAMI

POWRÓT DO MENU