JANINA GODLEWSKA

Z członkami Chóru Dana na dachu Pałacu Prasy, Kraków 1939, fot. NN, zbiory NAC [fragment]

DOROBEK ARTYSTYCZNY

Członkowie Chóru Dana na dachu Pałacu Prasy, Kraków 1939. Widoczni od lewej: Wacław Brzeziński, Tadeusz Jasłowski, Władysław Daniłowski-Dan, prawdopodobnie Janina Godlewska, Tadeusz Bogdanowicz i Adam Wysocki, fot. NN, zbiory NAC

POWIĄZANIA Z KAWIARNIAMI

POWRÓT DO MENU