ALEKSANDER WASIEL

Aktor, śpiewak, kierownik artystyczny

Ur. 9 lutego 1904 r. w Warszawie

W dniu wybuchu II wojny światowej miał 35 lat

Po 1945, fot. NN, zbiory Instytutu Teatralnego

DOROBEK ARTYSTYCZNY

POWIĄZANIA Z KAWIARNIAMI

POWRÓT DO MENU