EWA BANDROWSKA-TURSKA

Śpiewaczka

Ur. 20 maja 1894 r. w Krakowie.

W dniu wybuchu II wojny światowej miała 45 lat.

Wojna zastała artystkę w Warszawie. Od kwietnia 1940 roku występowała i pracowała jako kelnerka w kawiarni „U Aktorek”. Jednocześnie śpiewała w innych kawiarniach artystycznych okupowanej Warszawy. 

Przed 1945, fot. NN, zbiory NAC

DOROBEK ARTYSTYCZNY

„Uprowadzenie z Seraju” W.A. Mozarta, Teatr Wielki, Warszawa 1931, fot. J. Malarski, zbiory NAC

POWIĄZANIA Z KAWIARNIAMI

WSPOMNIENIA

Ewa Bandrowska-Turska odmówiła współpracy i mocą swego charakteru i woli, a także zawsze nieomylnej intuicji, od początku nie dała się wciągnąć w zaborczy krąg niemieckiej propagandy [Adama] Dołżyckiego – renegata.

Zdzisław Bieske, Ewa Bandrowska-Turska: wspomnienia artystki, Czytelnik, Warszawa 1989.

 

POWRÓT DO MENU